Vil ha ny ungdomsskole til 283 millioner

Anbefaler at ny ungdomsskole på Vikhammer skal ha lokaler for kulturskolen, ungdomsklubb og bibliotek.

Det å få bygd en splitter ny ungdomsskole på Vikhammer har lenge vært et sterkt ønske blant elever, foreldre, lærere og politikere. Nå er byggeprosjektet kommet et godt stykke videre og nærmer seg endelig politisk beslutning. Foto: Arkiv  Foto: Foto: Arkiv

Nyheter

Formannskapet fulgte opp rådmannens anbefalte løsning for ny ungdomsskole på Vikhammer.