Eiendomsselskap slått konkurs

Hommelvikfirma klarte ikke å betjene gjelda.

Sør-Trøndelag tingrett åpnet konkurs i selskapet 10.april.   Foto: Arkiv

Nyheter

Bo-Max AS er av Sør-Trøndelag tingrett slått konkurs. Selskapet har forretningsadresse i Hommelvik og ble begjært konkurs av Værnesregionen skatteoppkreverkontor.