Nå starter vårrengjøringa av veger og gater

Etter vinteren kommer våren. Og med våren kommer rengjøringsjobben. All strøsanden som ble strødd ut i vinter, skal nå samles inn igjen.

Neste uke starter Stjørdal kommune den store vårrengjøringen av veger og gater. Først ute er gatene i sentrum og vegene rundt de mange skole i kommunen.  Foto: Jon Håkon Slungård

Nyheter

Stjørdal kommune begynner nå med feiing av veger, gater, fortau og gang/sykkelveger. Den omfattende feiejobben er i gang på enkelte gang-/sykkelveger. Storreingjøringen av veger og gater vil påbegynnes i neste uke. Mengden strøsand som i år skal tas inn ser ut til og være store.

– Storrengjøringen er omfattende og må derfor gjøres i prioritert rekkefølge. Tiden det tar å feie ferdig avhenger av hvor store mengder med strøsand som skal tas opp, og om alt utstyret går hele veien, eller om noe blir ødelagt og må til reperasjon. Det er mål om at alt skal være feid innen 15. mai, sier Ketil Fiskvik, ansvarlig

Starter i lavlandet

Stjørdal kommune vil starte feiingen i lavlandet og de områder som er snøfrie først.

– Mange ønsker nå å ta frem sykkelen. Prioritering av gang/sykkelveger og skoleveger er også prioritert. Dette er viktig i forhold til å gjøre skoleveiene trygge. Stjørdal kommune ber om forståelse for at ikke alle områder kan prioriteres samtidig. I enkelte områder er man avhengig av å feie før det parkeres biler. Dette gjelder spesielt i sentrumsgatene. Det vil også vurderes behovet for feiing av en del hovedveier på natten. Da er det mindre trafikk og trafikkerte veger kan feies uten at det fører til for mye forsinkelser i trafikken. Det må derfor forventes at feiebilene allerede er i gang før de fleste står opp på morgenen, fortsetter Fiskvik.

– Hva bør huseier gjøre

– Det bes om at huseiere tar opp grusen utenfor sin eiendom, og ikke legger dette i hauger i gaten. Dette kan medføre problemer med oppsuging av grusen, stopp av feiemaskinen og i verste fall ødelegge feieutstyret, avslutter den kommunale vegsjefen.