Debatt:

Annerledeskommune når det gjelder parkeringsavgift?

Angriper kommunens forslag om parkeringsavgift.

Nelly Anita Lian tar for seg Stjørdal kommunes forslag til parkeringsavgift i sentru,  Foto: Lars Sørnes

Nyheter

I mange sammenhenger trekkes Stjørdal fram av lokalpolitikere og andre som annerledeskommunen, så hvorfor kan ikke Stjørdal også være det når det gjelder parkering og parkeringsavgift?