Her kommer det 70 nye boliger i Stjørdal

Det er stor tverrpolitisk vilje for å utvikle området Storvika og Sutterøya som frilufts- og boområde.

Rådmannen foreslår å bygge boliger på det som nå er åker mellom Storvikavegen og småbåthavna.   Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Dette vises gjennom en ny plan fra rådmannen om området Storvika, og politikernes første møte med planen. Tverrpolitisk blir den godt mottatt. Områder for næring omreguleres til fordel for nye boliger og friluftsområder.