Færre branner førte til tidenes resultat for «Brannkassen»

179-åringen Gjensidige Stjørdal hadde i fjor en brutto omsetning på 129 millioner, og leverer det beste resultatet noensinne på over 21 millioner kroner.

Bjørn Ove Slind (t.v) og Torstein Mørseth er strålende fornøyd med rekordresultat for Gjensidige Stjørdal Brannkasse.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Det er to fornøyde ledere, styreleder Torstein Mørseth og daglig leder Bjørn Ove Slind i Stjørdal Brannkasse, som forteller dette. Brannkassen er et av områdets eldste selskape. De er meget tilfredse med at en av de viktige årsakene til resultatet: nemlig at det har vært færre branner i området Stjørdal, Malvik og Meråker.

– Vi har et klart godt skaderesultat. Det brenner lite i kommunene vi dekker. Ingen store branner i næringsbygg og gårdsbruk. Her mener vi å se en sammenheng med det forebyggende arbeidet vi har topp fokus på. Dette til stor fordel for våre forsikringstakere. Det er skadebegrensende, og for selskapet betyr det større lønnsomhet, sier Slind.

– Hva med andre forsikringsskader som bil, motorsykkel og båt?

– Antall skader totalt sett er ganske stabilt. Men lite storskader og få branner er nok en grei oppsummering, sier Slind.

Kapitalgevinst

Færre skadeutbetalinger er ikke hovedårsaken bak det gode resultatet for Brannkassen.

Brannkasen kjøper tjeneste hos en forvalter som børser med en andel av selskapets kapital. Og her blir Brannkassens fortjeneste noe avhengig av den risiko selskapet velger.

– Av overskudet i fjor på 21 millioner er 14 millioner fra forvaltninga og 7 millioner fra drifta i selskapet, sier Slind.

Da etter et år med noe mindre risiko på børsen, og for inneværende år har styret i Brannkassen åpnet for noe større risiko.

Premien ligger fast

– Hva med forsikringspremien, er den på veg ned?

– Det er tøff konkurranse i markedet. Vi er konkurransedyktige og ser ingen tendens til stigende eller synkende priser. Det som i en slik sammenheng er viktig, er at vi som virksomhet sender penger tilbake til forsikringstakerne, hvor da summen speiles av det engasjementet kunden har hos oss.

For i fjor betaler Gjensidige Stjørdal Brannkasse som selskap tilbake 3,5 millioner kroner til kundene, og på toppen av dette utbetaler også Gjensidigestiftelsen, slik at kundene for siste driftsår får tilbakebetalt 18,5 millioner totalt.

–Det vil si at kunden får 14,4 prosent i utbytte på den premien som er betalt. Dette vet vi er godt mottatt blant våre kunder, sier Bjørn ove Slind.

Av de 21 millioner i resultat skal det betales 2,5 millioner i skatt.

Totalomsetninga i fjor var 129 millioner og forvaltningskapitalen 276 millioner.

– Ikke så mye gjeld i selskapet?

– Vi har ikke gjeld, sier Slind.