Bygger åtte mål stor parkeringsplass

Storsand Gård Camping gjør plass til flere kjøretøy.

Storsand Gård Camping har satt i gang et omfattende anleggsarbeid ved fylkesvegen.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

Det pågår i øyeblikket et betydelig anleggsarbeid på eiendommen. Styreleder Lars Ronæss opplyser at det skal bygges en stor parkeringsplass på det 15 mål store området ved fylkesvegen.

Større arrangement

– Det er i hovedsak to årsaker til at vi gjør dette. Det ene er at vi ønsker å ha mulighet til å leie ut området til større arrangement utenom sesong. Det andre er at vi nå kan avlaste med flere parkeringsplasser i sesongtoppene, sier Ronæss.

Han forteller at den åtte mål store parkeringsplassen vil ha plass til om lag 250 personbiler. Alternativt kan den romme mellom 50 og 60 bobiler. Ronæss legger til at tømmestasjonen på gårdstunet vil bli flyttet til det nye parkeringsarealet og at det vil bli reist 12 elstolper for bobil på stedet.

Ferdig i sommer

Grøntarealet og fotballbanen på til sammen seks mål skal bestå som i dag, ifølge styrelederen. Ronæss forteller at planen er å ferdigstille arbeidet til 1. juni.