Tar grep etter kritikk fra publikum

Malvik kommune skal informere regelmessig om Dalabakken-prosjektet på nett.

Malvik kommune bygger gang- og sykkelvei i Dalabakken på Grønberg. Nå skal det informeres regelmessig om framdrifta.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

–  Vi har fått en del kritikk for manglende informasjon om det som foregår, sier Tor Albert Kverkild ved FDV kommunalteknikk.

Han snakker om anleggsarbeidet i Dalabakken i Hommelvik. Kommunen er godt i gang med byggingen av et kombinert fortau og gang- og sykkelvei mellom Malvikvegen og Snurruvegen. I tillegg oppgraderes vann- og avløpsledninger samt strømnett på strekningen.

Egen portal på nettsiden

Kverkild forteller at kommunen sender ut sms-varsel til berørte og legger ut informasjon på sine egne nettsider, men at dette tydeligvis ikke er godt nok.

– Det blir ikke fanget opp av alle. Vi har derfor bestemt oss for å skrive faste nyhetsbrev hver måned, sier Kverkild.

Disse vil bli lagt ut under en egen fane på kommunens nettside og driftes av kommunikasjonsrådgiver Gro-Anita Mortensen.

– Vi vil innhente informasjon om hva som er gjort av entreprenøren og legge det ut regelmessig under et eget punkt på Malvik kommunes nettside, sier Mortensen.

Må bytte vannledning

Prosjektet i Dalabakken skal i utgangspunktet ferdigstilles i løpet av høsten 2018. Kverkild utelukker ikke at det kan bli noe forsinkelser.

– Vi har hatt en plan om å være ferdig i september-oktober. Det kan imidlertid ta noe mer tid etter at det ble oppdaget en ødelagt vannledning fra 1955 på strekninga. Denne må byttes og kan medføre at prosjektet trekker litt ut i tid, sier han.