Næsbø Skog danker ut svenskene på flis

Stjørdal Fjernvarme på Evja har tegnet kontrakt om flisleveranse med Næsbø Skog i Hegra, som da danker ut svenskflisa det er fyrt med over lengre tid.

Torkel Næsbø ved en av de store fliskutterne firmaet bruker. 

Nyheter

– Vi er godt fornøyde med denne kontrakten. Vi skal levere 80 prosent av flisa det fyres med ved anlegget på Evja, og det er en treårskontrakt med opsjon på to år, sier Torkil Næsbø, daglig leder i Næsbø Skog.

Helt ute

– Den siste sesongen har vi forsøkt med noe forskjellig virke, også da svensk flis. Har ikke hatt kontrakt med Næsbø, men likevel har de levert noe. Nå har vi gjort noen endringer på fyringskjelen samtidig som også Næsbø har gjort noen endringer, og da landet vi på at vi kan få et godt samarbeide med Næsbø framover, sier Snorre Gangaune, senior energikjøper i Statkraft Varme.

De siste 20 prosentene av virke anlegget på Evja fyres med, er «restflis» fra smelteverket på Orkanger, og noe fra Follafoss.

Snudd på flisa

Bladet har hatt oppslag om svenskflisa som kom over grensa for å fyre kjelene ved anlegget på Evja, tett på Stjørdal sentrum. Lang transport, samtidig som det ikke var mangel på norsk trevirke.

– Klart vi er glade over dette. En kontrakt i størrelsesorden knappe fem millioner kroner for oss, og vi er godt fornøyde med å få levert flis lokalt. Det er også slik at flisbehovet på Evja har vært økende i takt med flisanleggets voksende energileveranse, sier en fornøyd Næsbø.

martin@bladet.no

411 07 891