Vil ha Arnstad inn i NTE-styret

Forslaget til nytt styre for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) behandles i slutten av mai.

Valgkomiteen ønsker at Eli Arnstad fra Skatval skal bli ny nestleder i NTE. 

Nyheter

Etter at kommunene i tidligere Nord-Trøndelag ved årsskiftet overtok NTE, har valgkomiteen gjort en grundig vurdering av styrets sammensetning.

- Valgkomiteen har lagt vekt på å sette sammen et styre som er komplementært, samfunnsorientert og med særlig kompetanse innen områdene fornybar energi og digitale løsninger, sier leder i valgkomiteen Steinar Aspli i en pressemelding.

Og det er her valgkomiteen ønsker å ha med seg Eli Arnstad på laget. Arnstad er ikke ukjent med å jobbe med energisaker, da hun tidligere har vært styremedlem i det svenske energiselskapet Vattenfall.

Valgkomiteens innstilling ser slik ut:

Som ny styreleder foreslås Jon Håvard Solum. Solum arbeider til daglig som leder av Grong Sparebank. I forrige styreperiode var Solum styrets nestleder. Som styrets nestleder foreslås Eli Arnstad. Arnstad er ny i styret, og er banksjef i SMN med ansvar for samfunnsutbytte og samfunnskontakt. Kristin Eriksen, som er investeringsdirektør i Salvesen & Thams, og Gunnar Robert Sellæg, partner i Spring Capital, foreslås som nye medlemmer i styret. Tidligere konsernsjef i SINTEF, Unni Steinsmo foreslås gjenvalgt.

Valgkomiteens innstilling vil bli behandlet av Bedriftsforsamlinga den 29. mai.