Stenger ett kjørefelt til midten av juni

Arbeidet med Voldsbrua på Skatval er omfattende. Ber bilistene beregne ekstra god tid.

Det vil oppstå kødannelser på begge sider av Voldsbrua som følge av innsnevringen på brua.  Foto: Jon Håkon Slungård

Nyheter

Det pågår omfattende vedlikeholdsarbeid på Voldsbrua på E6 ved Skatval i Stjørdal, som gjør at brua kun er åpen i ett felt. Statens vegvesen ber trafikanter beregne ekstra tid.

Voldsbrua er ei 61 meter lang bru fra 1966, som går over jernbanen ved Skatval. Statens vegvesen er i gang med omfattende reparasjoner på søndre landkar på brua.

Verre skade enn vanlig

Det er frostskader i betongen under asfaltdekket. Dette er kjent vedlikeholdsarbeid på bruer, men skadene på Voldsbrua sitter dypere enn vanlig.

- Vanligvis er det nok å meisle av 8-10 cm av betongdekket, og støpe nytt. På Voldsbrua er skadene så omfattende at vi må meisle bort over 15 cm. Det fører til et omfattende sikringsarbeid, for å unngå nedbøying av brudekket, sier byggeleder i Statens vegvesen, Svein Harald Aasan.

Må sette opp støtte

For å utføre arbeidet, var det nødvendig å sette opp støttesøyler.

Brua holdes åpen i ett felt mens arbeidet pågår. Det er lysregulering store deler av døgnet. I de mest trafikkerte periodene er det manuell dirigering for å få bedre flyt i trafikken.

- Det er stor trafikk i området, og det blir tidvis lange køer. Vi forstår at folk blir utålmodige, men opplever forståelse for at viktig vedlikeholdsarbeid må gjøres, sier Aasan.

Må stenge ett felt uansett

- Noen lurer på hvorfor dere ikke kan gjøre arbeidet på nattestid, og holde vegen åpen på dagtid?

- Brua må være stengt i ett felt uavhengig av når på døgnet arbeidet skjer. Vi meisler av deler av dekket, og støper nytt. Da kan vi ikke ha trafikk på den delen av brua hvor vi arbeider, sier Aasan.

Statens vegvesen ber trafikanter om å beregne god tid, som følge av innsnevringen til ett felt på Voldsbrua.

Arbeidet vil pågå til medio juni.