Stolt Bryggeri kan få politisk drahjelp

Forslag i årets statsbudsjett om lettelse av alkoholavgifta for mindre bryggeri.

Bryggerimester Mikael Slettedal har planen klar hvis det blir lettelse i alkoholavgifta. Arkivfoto: Kristian Helgesen  Foto: Foto: Kristian Helgesen

Nyheter

Stolt Bryggeri i Stjørdal kan oppnå en kvart million i årlig avgiftslettelse.

– Dette er svært interessant for oss. Her er det snakk om en avgiftslettelse for de absolutt minste bryggeriene, microbryggeriene, og da en avgiftslettelse på 20 prosent for de som brygger under 50 000 liter i året. Vi ligger rundt dette volumet, men kommer nok å «renne over», og komme opp i 60 000 liter. Da snakker vi om en reduksjon av dagens avgift på 15 prosent, og det kan gi oss en innsparing på ca. en kvart million i året. Det vil være en god lettelse for oss, sier bryggerimester Mikael K. Slettedal ved Stolt på Hjelseng.

– Flere penger i pungen?

– Ikke i min, men det gir meg en mulighet for å etablere en deltidsstilling i bryggeriet. Absolutt et behov, siden vi da også ser framover med planer om et litt voksende produksjonsvolum.

– Kanskje en fridag også for sjefen?

– Det tror jeg ikke, men det vil gi oss en sårt tiltrengt økonomisk boost, sier Mikael K. Slettedal.