Spennende visjoner for strandsonen

Finn Radmann (80) presenterer sine tanker om utvikling av nye arealer i sjøen for framtidig utbygging for politikerne i Aresam.

Finn Radmann og arkitekt Jarle Drageset fikk presentere sine visjoner for utvikling av nye utbyggingsarealer i sjøen for politikerne i Utvalg for areal og samfunnsutvikling.   Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Alltid på jakt etter nye muligheter, med visjoner om hvordan Malvik skal sikre nye arealer for framtidig utbygging uten at jordvernet utfordres.