– Hyttene har en kulturell verdi

Lillian Solstad liker svært lite rådmannens planer om å rydde unna alle private hytteeiendommer på Molobergan, Storvika og Bryhildsvika.

Lillian Solstad vil ikke at hyttene i Storvikaområdet skal fjernes.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

– Det er vanskelig å forstå utspillet fra rådmannen, om å eliminere alle private hytteeiendommer i dette området, sier Lillian Solstad, leder for seniorene i Stjørdal Høyre, og medlem i styret i kommunepartiet.

Få konfrontasjoner

– Her har hytteeierne levd i snart 70 i fred og fordragelighet sammen med de mange som bruker disse områdene vår sommer og høst - uten at det er konfrontasjoner mellom eierne av fritidseiendommene og allmennheten, etter det jeg kjenner til.

Solstad sier hun er en ivrig bruker av området.

– Jeg kjenner området godt, og bruker det ofte sjøl. Jeg har aldri opplevd det som vanskelig å bruke området, sier Solstad .

Hun mener dette er et unikt område i Trondheimsfjorden, et område som besøkes av ikke bare stjørdalinger, men folk fra hele strekningen inn til Trondheim.

Kulturell verdi

– Det har fungert bra hele vegen, og jeg forstår ikke hvorfor rådmannen nå ønsker fritidsboligene bort fra området. De er en del av området, og har sin verdi også i kulturell sammenheng.. Eiendommene står ikke i veien for noen. Jeg vet det, for jeg er bruker av området.

– Det hevdes de kan utgjøre en begrensning av bruken av området som et friområde for allmennheten?

– Det forstår jeg ikke. Området er stort, det er få hytter, og tilgjengeligheten til hele området er absolutt god. Vi i Høyre ser ikke poenget i rådmannens ønske om å innløse alle eiendommene på sikt. Vi respekterer den private eiendomsretten, og kan ikke se at disse eiendommene begrenser bruken av området i særlig grad, sier hun.