Ansiennitet må veie tyngst, mener retten

Fikk beholde jobben likevel

Tingretten har kjent oppsigelsen av kvinnen ugyldig.

  Foto: Terje pedersen NTB/Scanpix

Nyheter

Kvinnen som jobbet i en bedrift Malvik, er tilkjent 35.000 kroner i oppreisning og 81.500 kroner i saksomkostninger etter rettssaken.

Bedriften får heller ikke medhold i kravet om at kvinnen må gå ned til en stillingsandel på 34 prosent. Kvinnen ble oppsagt i fjor høst, men har stått i stillingen hele tida etterpå.

Kvinnen som også var tillitsvalgt, ble oppsagt i fjor høst. Begrunnelsen var innskrenkninger i bedriften som nylig hadde tapt en betydelig kontrakt. Arbeidsgiver fravek ansiennitetsprinsippet under oppsigelsene i bedriften. Kvinnen ble valgt ut fordi hun etter arbeidsgivers oppfatning ikke hadde rett kompetanse og utdanning.

Den ansatte bestred oppsigelsen. Hun mente ansiennitetsprinsippet må gjelde og anla sak mot arbeidsgiveren.

Tingretten sier seg helt enig med arbeidstakeren. Etter en totalvurdering kom retten til at oppsigelsen er usaklig. Retten konkluderer med at det må sterke grunner til før en arbeidsgiver som er bundet av tariffavtale, kan fravike ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning.

Retten mener arbeidsgiver heller ikke har godtgjort at kvinnen ikke har gode nok kvalifikasjoner. Hun ble heller ikke tilbudt nødvendig opplæring av bedriften.

Bedriften fikk heller ikke medhold i krave om at kvinnen måtte redusere stillingsandelen etter reduksjonene i bedriften.