Diskuterer helsehuset og Hegra barneskole

Torsdag får politikerne i formannskapet i Stjørdal, orientering om status for de to store byggeprosjektene, helsehuset og ny Hegra barneskole.

Enghetsleder for eiendom Bjørn Bremseth og etatsjef Tore Rømo orienterer politikerne i formannskapet torsdag om status i arbeidet med Hegra skole og det planlagte helsehuset.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

– Det blir en bred status om hvor vi står i arbeidet for realisering av begge disse store prosjektene. Det er flere fra oss som vil delta i denne orienteringa, sier Bjørn Bremseth, eiendomssjefen i Stjørdal kommune.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Joar Håve, reagerte spontant på et oppslag Bladet nylig hadde, hvor det gikk fram at prosjektet helsehuset måtte reduseres fra planlagte fem etasjer og ned til fire på grunn av kostnadene. Rådmannen hadde en kvart milliard til bygging av helsehuset, planlagt like øst for Kjøpmannsgata. Så viser det seg at prisen på prosjektet, med en femte etasje, vil ligge rundt 330 millioner. Rådmannen kutter da femteetasjen, og reduserer arealet i helsehuset med en femtedel.

Arbeiderpartiets gruppeleder, Joar Håve, sier han vil ta saken opp ved første anledning, og minner om at det er de folkevalgte som bestemmer, også byggehøyde på helsehuset.