Flere kirker i Stjørdal får minnelund

For et par år siden ble det etablert minnelund, som alternativ til kistegrav ved Værnes kirke. Nå kommer samme tilbud ved flere av kirkene i kommunen.

Kirkeverge Oddbjørn Eide ved minnelunden ved Værnes Kirke. Steinsøylen med navnemerkene i bakgrunnen. Nå kan det bli flere minnelunder i Stjørdal.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

– Dette alternative tilbudet, urnenedsettelse i stedet for kistegrav, etterspørres stadig oftere. Så langt er det satt ned 15 urner i minnelunden på Værnes, og vi får stadig flere henvendelser om dette, sier Oddbjørn Eide, kirkevergen i Stjørdal.