Stjørdal kommune dekker kremasjon

– Stjørdal kommune har vært en foregangs-kommune gjennom det å dekke merkostnaden pårørende får ved kremasjon.

Urnegravene står tettere og sparer plass på kirkegården ved Værnes kirke.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Det er Oddbjørn Eide, kirkevergen i Stjørdal som forteller dette. Han sier det langt fra er vanlig at kommune–Norge har dette tilbudet.

– Vi ser en langtidsnytte i å gi dette tilbudet, det å dekke mellomlegget i kostnaden pårørende får gjennom å velge kremasjon og urnenedsettelse framfor kistegrav, sier Eide.

LES OGSÅ: Flere kirker i Stjørdal får minnelund

Her handler det da om arealbruk på kirkegården, en minnelund er langt mer kostnadseffektiv sammenlignet med en kistegrav.

– Hva er kostnaden ved en kremasjon, en regning Stjørdal kommune tar for de som velger kremasjon?

– En kremasjon koster 5500 kroner. Som sagt er det i de fleste kommuner pårørende sjøl som må ta regninga, men i Stjørdal tar vi den. Dette har vi praktisert nå i 10 år kanskje. Jeg må få legge til at et statlig nedsatt utvalg har konkludert med at kommune-Norge for lengst burde hatt en ordning med tilskudd til kremasjon, slik vi allerede har i Stjørdal, sier Eide.

Arealet en kistegrav tar i dag, tilsvarer plassen 12 urner vil ta innenfor en minnelund, gjerne en navnet minnelund, sier han.