Her blir det parkering

Rådmannen ber stjørdalspolitikerne godkjenne en plan om å bruke tre millioner kroner på å bygge 187 parkeringsplasser på nabotomta til Tangen Næringsbygg.

Tomta som Stjørdal kommune vil bygge ut til parkeringsplass .  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Det er Nord Universitet som har behov for flere parkeringsplasser. Nabotomta til næringsbygget der universitetet holder hus, eies av Stjørdal kommune og er regulert til parkeringsformål. Etter planen skal det bygges parkeringshus og garasjer på tomta. Men denne utbyggingen ligger langt fram i tid.

Nord Universitet trenger flere parkeringsplasser fort. Rådmannen har derfor fått prosjektert 187 nye parkeringsplasser på nabotomta som nå ligger brakk.

Kostnaden på 3 millioner kroner ønsker rådmannen å ta igjen ved å leie ut parkeringsplassene. Rådmannen regner med at det vil koste kommunen i underkant av 700.000 kroner å drifte og betale renter på utbyggingskostnaden.

I saksfamlegget til politikerne regner rådmannen med at kommunen skal greie å ta inn disse kostnadene med utleie av parkeringsplassene. Saken legges på bordet til politikerne i formannskapet torsdag.