Lov å bruke bål og grillplasser ved sjøen

Brannsjefen lemper enda litt mer på bålforbudet.
Nyheter

Men fortsatt er det totalforbud i skog og utmark.

Brannsjefen har vurdert situasjonen slik at forbudet mot bruk av åpen ild kan delvis oppheves i strandsonen.

Det vil si at plasser der det er etablerte grill/bålplasser i Storvika, Håmmårsbukta og Hellstranda kan brukes til formålet de er tenkt til, skriver brannsjefen som har blant annet har vurdert værforholdene.

Ved etablerte grill/bålplasser i skog og utmark er totalforbudet fortsatt gjeldende.

Brannsjefen ønsker å presisere at det generelle bålforbudet 15. april til 15. september fortsatt er gjeldende. For øvrig så er det utarbeidet kommunale retningslinjer for bålbrenning. De finner en på  www.sbrt.no.


Brannfare stopper arbeidet for Bane Nor

Bane Nor skulle egentlig avsluttet et arbeid å Hell denne uke, men stoppes av bålforbudet.