Nye Veier har valgt entreprenør for bygging av E6 Ranheim–Værnes

Kontrakt til en verdi av ca 4 milliarder kroner.

Direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS sier Nye Veier ser frem til oppstart i Trøndelag.  Foto: Nye Veier

Nyheter

Det spanske entreprenørkonsernet Acciona Construcción skal videre til konkretiseringsfasen, melder NTB. De har med seg Leonhard Nilsen & Sønner AS, Multiconsult Norge AS og Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A.

- Det har væert stor interesse for konkurransen, og til slutt sto vi igjen med tre konstellasjoner som var innenfor byggherrens maksimalpris. Med dette prosjektet er vi i gang i samtlige utbyggingsområder, og vi ser frem til oppstart i Trøndelag, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.

E6 Ranheim–Værnes skal bygges ut som trafikksikker firefelts motorvei, og dagens tre tunneler får nye løp. Strekningen planlegges for 110 km/t som tillatt hastighet. 

Utbyggingskontrakten signeres i slutten av september i år. Byggestart er planlagt medio 2019, og hele strekningen ventes ferdig bygd i 2024/2025. 

– Tett samhandling og klare forpliktelser fra toppledelsen hos valgt entreprenør er nøkkelen til suksess, sier Nye Veiers prosjektdirektør i Trøndelag, Johan Arnt Vatnan.

Vatnan peker også på Nye Veiers krav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet og viser til de betydelige kostnadsreduksjonene som er oppnådd for E6 Trøndelag (5 mrd. samlet på strekningene E6 Ranheim–Åsen og E6 Ulsberg–Melhus).

Det er stilt høye krav i prosjektet fra Nye Veiers side. Prosjektet har disse overordnede målene:

  • Realisere målet om en skadefri bygge- og anleggsplass, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering
  • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag