– Ikke overrasket over at klagene ble avvist av NVE

Daglig leder i Meraker Brug AS, Per Hembre, er ikke overrasket over at klagerne ikke fikk medhold i vedtaket om at demningen på Foldsjøen kan rives.

Daglig leder i Meraker Brug AS, Per Hembre, vil starte planleggingen for avvikling av demningen i Foldsjøen så snart NVE`s vedtak er stadfestet av departementet. Foto: Trond Nøstberg  Foto: Foto: Trond Nøstberg

Jeg er ikke overrasket over NVE`s avgjørelse i klagesakene.

Nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avviste de fem klagene på vedtaket om at Meraker Brug AS kan avvikle dammen og senke vannstanden i Foldsjøen med fem meter. Nå sendes saken over til Olje- og energidepartementet for avgjørelse.