– Nedlegging kan føre til skade

Malvik Høyre mener kommunen på vegne av allmenne interesser bør bidra til å ivareta Foldsjøen.

Malvik Høyre foreslår at kommunen går i dialog med Meraker Brug for å ivareta Foldsjøen.  Foto: Richard Bakken

Nyheter

Meraker Brug AS har søkt og fått godkjent at demningen i Foldsjøen kan rives, noe som fører til at vannstanden i sjøen vil synke med fem meter og at vannføringen i det vernede vassdraget Homla ikke lenger vil være regulert. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avvist klagene på vedtaket, og saken er sendt over til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.