– Vannet bør være en meter høyere

Hytteier Eirik Haugen håper at han slipper å se Foldsjøen bli senket.

Eirik Haugen.  Foto: Richard Bakken

Nyheter

Haugen er en av hytteeierne som har engasjert seg sterkt i vedtaket fra NVE, som gir Meraker Brug tillatelse til å avvikle demningen på Foldsjøen.