Stasjonens trofaste dugnadsgjeng

Meråker stasjon er snart gjenskapt i opprinnelig skikkelse.

Dugnasdsgjengens harde kjerne. Fra venstre: Mads Berg, Bernhard Tronseth, Otto Svartås, Olav Størseth og Tore Wintervold.  Foto: Knut Lundemo

Nyheter

Trond Marius Slungård, leder i foreningen Meråker Stasjon, er veldig godt fornøyd med det som skjer med stasjonen. Der blir det nå jobbet for fullt med blant annet å skifte vinduer, etterisolere og skifte utvendig bordkledning på veggen mot jernbanesporet. Også på kortveggen mot nord er bordkledningen fjernet, og inngangspartiet er revet.

– Målet er å gjenskape nordveggen slik den opprinnelig har vært. Innendørs er vi ferdig tidligere. I høst vil jobben også være fullført utendørs. Da gjenstår kjelleren – om vi ønsker å gjøre noe der, sier han.

Ildsjeler

Det er en formidabel jobb som er gjort med Meråker stasjon siden historielaget fikk avtale med Bane Nor om å disponere den gamle stasjonen. Historielaget har igjen delegert oppgaven til Meråker Stasjon, en forening som i dag teller rundt 120 betalende medlemmer.

– I tillegg til den innsatsen som foreningens ildsjeler legger ned, har vi fått med oss næringslivet, som totalt har bidratt med et sekssifret beløp, sier Trond Marius Slungård.

Dugnadsgjeng

Snekkerjobben er i trygge hender hos en trofast dugnadsgjeng på fem-seks mann som er på plass to dager hver eneste uke.

– Hva vi gjør? Vi holder på å fli opp hele stasjonen. I fjor flidde vi opp pakkhuset. Nå legger vi ny paneling på utsiden av selve stasjonen, sier Olav Størseth, en av dugnadsgjengen.

Hver mandag og onsdag møter de opp, gjengen med modne mannfolk der de fleste er i alderen mellom 70 og 80 år. Noen sluttdato har de ikke satt, men ifølge Olav Størseth skal de være ferdige i løpet av høsten.

Mange hender

Trond Marius Slungård understreker den delen av jobben som er mest synlig. Samtidig understreker han at det er mange hender som er i sving, også med ting der alt ikke er like synlig. Noen tar seg av utleie, andre steller med loddsalg, kaffesalg og andre oppgaver av praktisk art. Samtidig er han stolt over den mest synlige delen av det som er gjort – selve restaureringsarbeidet.

– Vi hadde befaring med Bane Nor for to uker siden. De mente at de knapt har sett en jernbanestasjon som har gjennomgått en så omfattende og fin forandring som Meråker stasjon, sier Trond Marius Slungård.

Meråker stasjon er gjenstand for omfattende utbedring. Utvendig bordkledning er tatt av, nye vinduer er satt inn, og snart skal ny bordkledning være på plass.   Foto: Knut Lundemo