Anleggsstart for fiber i Lånke

– Det er fortsatt mulig å melde sin interesse for bredbåndstilknytning.
Nyheter

Det sier Ola Haave, NTE sin prosjektleder for bredbåndsutbygginga i Lånke.

Grønt lys

Det har vært stor lokal aktivitet tidligere i år i Lånke for å få en bredbåndsutbygging, hvor enkeltpersoner gjorde en større salgsinsats for å få denne fiberutbygginga i regi av «Bygdefiber Lånke».

NTE satte krav om et visst antall før det ble gitt grønt lys for utbygging, og det klarte de lokale entusiastene å nå. Knappe 200 husstander skal knytte seg til nyanlegget, med anleggsstart om få dager.

– Det kan finnes noen huseiere som er noe «forsinket» med å beslutte om de skal ha fiber inn i huset eller ikke. Nå går «toget», så etteranmeldte må melde seg nå, hvis de ser at vi graver utenfor, sier Haave.

Helt til husveggen

Det er ei smal grøft, 30 centimeter, på en 25 kilometers strekning som skal graves.

– Her legges det ned rør, og når gravejobben er gjort skytes det fiber inn i røret. Røret legger vi på to ulike dybder. På innmark skal det ligge 80 centimeter under bakken, på plen 30 centimeter. Dette av hensyn til maskinell bruk på innmarka, sier Haave.

Det blir anleggsstopp i juli på grunn av ferie. Etter ferien sier Haave at de raskt er på plass igjen.

– Vi skal ha dette klart før vi får frost og tele i jorda.Og før jul skal anlegget være ferdig og klart, sier Ola Haave.