Vil at Stjørdal skal bli pilotkommune innen skole

Ordfører Ivar Vigdenes mener at spesialundervisningen ikke fungerer.

Ordfører Ivar Vigdenes vil omorganisere PPT for å få flere ressurser ut i skolene.   Foto: Stine Aarvik

Nyheter

Nå vil han søke om å gjøre Stjørdal til pilot og forsøkskommune for å teste ut ny organisering av PPT-tjenesten.