Vil snakke med statsråden om rovdyr

Kari Anita Furunes krever at statsråden kommer til Trøndelag.

Meråker-ordfører Kari Anita Furunes har skrevet ert skarpt brev til landbruksministereren  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Saunæring og lokalpolitikere krever at landbruksminister Jon Georg Dahle kommer til Trøndelag for å snakke med bøndene som opplever rovdyrproblemet på nært hold.

I et åpent brev, undertegnet av ordfører Kari Anita Furunes i Meråker, Kristoffer Moan, bondelagets rovviltkontakt og representant for Fosen, og Sp-leder Eline Lello i Meråker, ønsker de rask tilbakemelding om en aktuell dato og et konkret møtested.

Belastning

De viser til at det hittil er funnet et 40-talls sauer og som som er dokumentert tatt av bjørn i Meråker, mens det tilsvarende tallet på Fosen er 20-30 dyr.

«Det er meget tøft å være bonde/reineier når man finner sine dyr hardt skadet og halvdøde med enorme smerter», skriver de blant annet i brevet til landbruksminister Jon Georg Dahle.

En ekstra tilleggsbelastning er det at spesielt saubønder blir hetset på sosiale medier og beskyldt for å være dyremishandlere.

Virkemidler

Nå vil de møte statsråden ansikt til ansikt og høre hva han tenker om utfordringene som saunæringen står overfor og hva han tenker å gjøre for å bidra til å bedre situasjonen for næringen. Hvordan skal prioriterte beiteområder følges opp? Hvilke midler kan tas i bruk? Og hvis man ikke lenger har muligheten til å bruke beiteretten sin, hvordan skal denne i så fall erstattes?

De mener at de midlene som er tillatt brukt i dag, ikke er nok til å løse problemet. Dette er spørsmål som de ønsker å diskutere med statsråden. De mener