– Et dårlig år, men ikke kjempekrise

Bøndene sliter med tørken som har ført til fôrmangel.

Bonde Odd Magne Storflor i Sona tror ikke det blir noe kjempeår, men det er heller ikke katstrofe, mener han.   Foto: Bjørn Fuldseth (arkiv)

Nyheter

Enkelte steder i landet har bønder har begynt å slakte ned besetningene sine. Lokalt melder bøndene om at det er et dårlig år, men ingen kjempekrise.