Striden om Midtsand gård fortsetter:

– Forstår ikke hva som er uklart

Håper høringsrunden gir den nødvendige kunnskapen.

Høyres Eva Lundemo forstår ikke at politikere i Malvik ikke har fått med seg at Adolf Øiens stiftelse søker om å få bygge eldreboliger på Midtsand gård.   Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Det var Eva Lundemo som i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) fikk forslaget om å bygge eldreboliger på Midtsand gård inn som en del av arealplanen, i strid med malvikrådmannens anbefaling.