Ulovlig utsetting av abbor i Stavsjøen:

– Krise hvis vi finner yngel

Har satt ut sperregarn for å hindre spredning.

Hans M. Berger, Johnny Bjørkli og Kari Tønset Guttvik på leting etter abboryngel i Stavsjøen.  Foto: Stine Aarvik

Nyheter