Håper på god debatt

Velforeningene inviterer til folkemøte på Vikhammer, der den nye sentrumsplanen skal legges frem.

Annelie Nystrøm og velforeningene på Vikhammer har ikke mye å utsette på den nye sentrumsplanen.  Foto: Are Malvik

Nyheter

– Vikhammer Vel er stort sett veldig fornøyd med sentrumsplanen, men vi har fått innspill fra innbyggere angående trafikksikkerheten. Vi håper på god debatt under folkemøtet, sier Annelie Nystrøm, i Vikhammer Vel.

Hun og velforeningene inviterer til folkemøte på Malvik videregående skole, den 23. august, der den nye sentrumsplanen for Vikhammer står på agendaen. Der skal planleggere fra Malvik kommune legge frem sentrumsplanen, for både politikere, utbyggere, næringsliv og innbyggere.

Reagerer på trafikksikkerhet

Etter endt møte skal velforeningene skrive svar til kommunens høringsfrist, 14. september. Innspillene fra innbyggerne vil inkluderes i velforeningenes svar, ifølge Nystrøm.

– Vi har allerede fått innspill som hovedsakelig dreier seg om trafikksikkerhet og byggehøyde.

Dette innebærer blant annet lyskrysset på Vikhammer, og dagens nedkjørsel til Vikhammer Senter, forteller hun.

– Dette er et veldig trafikkfarlig område i dag, og hittil så inneholder ikke den nye planen noen endringer med tanke på dette.

Åpent for spørsmål

Nystrøm opplyser at det vil være mulig å stille spørsmål og komme med innspill, under folkemøtet.

– I arbeidsgruppas Facebook-gruppe, «Sentrumsplan for Vikhammer», kan innbyggerne få tilgang til dokumenter og lese seg opp på forslaget fra kommunen. Der finner de også arrangementet, hvor de kan melde seg på. Da får vi en pekepinn på hvor mange som kommer.

Nystrøm håper at mange griper muligheten til å engasjere seg.

– Vi søker nå en profesjonell møteleder, og håper på en debatt med mye engasjement!