Ny skole med miljøvennlige materialer

Stjørdal kommune får 2 millioner kroner fra Miljødirektoratet for å bygge en mer miljøvennlig Hegra skole.

Tommy Reinås foran området der nye Hegra skole skal bygges nord for fotballbanen ved ungdomsskolen.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nå jobbes det med en solid klimaprofil på bygging av ny Hegra barneskole.Tommy Reinås

Nyheter

– Pengene kommer som et resultat av at Stjørdal har tatt mål av seg til å bli en foregangskommune når det handler om klimatiltak og miljø, sier Miljøpartiets Tommy Reinås.