Skal bidra til rehabilitering av gården

Eierne av Karlslyst gård håper på at et boligprosjekt med 30–50 nye boligenheter i området Lunden blir godkjent i arealplanen.

Tore Hammer håper å få godkjent planene om nye 30-50 boenheter i skogsområdet Lunden på Karlslyst gård.   Foto: Trond Nøstberg

Boligprosjektet er helt i tråd med alle politiske føringer om utbygging rundt kollektivknutepunkt.

Nyheter

Kari Saxevik og Tore Hammer ønsker å sette fortgang på rehabiliteringen av bygningsmassen på verneverdige Karlslyst gård. For å skaffe inntekter til oppussingen ønsker de å få godkjent planene om boligutbygging i skogsområdet Lunden, som ligger mellom Karlslystvegen og E6 Hommelvikkrysset.