Åpner laksefiske igjen

Størdalsvassdragets elveeierlag har opphevet stoppen i laksefiske i nedre Stjørdalselva og sideelvene Forra og Sona.

Nå er elveleiet fylt med vann igjen og laksefisket er åpnet i hele Stjørdalsvassdraget. Gunnar Daniel Fordal slipper å se Forra uten vann slik som dette.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

Elveeierlaget har tidligere informert at på grunn av høye temperaturer og lav vannstand stoppes alt fiske i Sona og Forra og i Stjørdalselva fra samløpet med Forra.

Nå har vanntemperaturen kommet ned på normalen og regnet har fylt på med vann i vassdraget.

– Vi åpnet for fiske i Stjørdalselva nedenfor samløpet i Forra i dag og Forra blir åpnet fra midnatt, sier Gunnar Daniel Fordal leder i elveeierlaget.

Tidligere var det meldt om vanntemperaturer på opp mot 25 grader i Forra og på 20 grader i Stjørdalselva nedenfor Forra. Under slike forhold kan praktisering av gjenutsetting føre til at laksen tar varig skade og kan dø etter utslipp i elva igjen.

– Jeg har kjørt opp Forra og Sona i dag. Nå er elvene tilbake til normaltilstand og det er forsvarlig å åpne for fiske igjen, sier Fordal.

Han håper at det blir hundre år til neste sommer vi får tilsvarende tørke.

– Denne sommeren var vi ikke forberedt på å takle en slik situasjon med lav vannstand og høye vanntemperaturer. Vi må se på hvordan vi kan forbedre regelverket til neste år, sier Fordal.

Han forteller at det har vært mange meninger om hvordan dette er løst.

– Men vi har hatt stor forståelse fra både fisker og grunneiere, sier lederen av Stjørdalvassdraget elveeierlag.

Han minner om at alle lakser over 65 centimeter skal settes tilbake i elva og at det ikke er lov til å fiske med mark i august.