Søker kunst-faglig leder

Stjørdal kommune lyser nå ut en prosjektstilling som kunstfaglig leder for kunst i det offentlige rom.

Kunstskulpturen foran Kimen Kulturhus .  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Prosjektet er en satsing som skal gå over flere år. Det starter i høst og skal i første omgang gå ut 2019. Den kunstfaglige prosjektlederen vil få kontorplass i kontorlandskapet ved Kimen der de ansatte i kulturetaten holder hus.

I stillingsutlysingen heter det at kunstfaglig prosjektleder skal lede arbeidet i kommunens kunstutvalg. Prosjektlederen skal bidra til at kunst av høy kvalitet inngår som del av den pågående stedsutviklingen i Stjørdal.

Kunstutvalget har valgt Hegra sentrum som pilot for et kommende uteromsprosjekt. I Hegra er byggestart av ny barneskole like om hjørnet. Kunstutvalget mener det er et godt utgangspunkt for et prosjekt med utarbeidelse av en kunstplan som skal være en pilot på samspill og samordning av bygg, grønt- og uteområder og satsing på kunst.