«Kjentmann» trekker folk innom bommene

– Kraftig besøksvekst på allmenningen i Lånke denne sesongen. Klart et resultat av Roar Valstads «Kjentmann».

Eiendomsansvarlig i Statsskog, Per Iver Fossen (t.v) og Trond Eriksson, har oppsyn med bommen på Draveng.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Det er Per Iver Fossen, eiendomsansvarlig i Statskog, som sier dette. Statskog har forvalningsansvaret Leksdal statsallmenning eller mer lokalt «Lånkeallmenningen» er endel av. Innkjøringa til «Lånkeallmenningen» skjer fra fylkesveg 705, Selbuvegen, med avkjøring ved Dravengsaga. For et par år siden stengte vegeier vegen med elektronisk bom, og det er nå nøyaktig telling av biltrafikken inn i området som er gir folk muligheten til å besøke steder som Rennen, LitjLånkvollen og Nævra.