Bidrar med halm så snart kornet er høstet

Bøndene i Malvik kan ikke love bort grovfôr, men tilbyr bønder på Tynset og i Alvdal halm.

  Foto: Foto: Trond Nøstberg

Dette vil uansett ikke være fullgod erstatning for gress, men litt hjelp vil det selvsagt være for dem som står i fare for å måtte slakte deler av besetningen på grunn av fôrmangel.

Nyheter

Det gjør de for å hjelpe litt på fõrkrisen etter tørken som har rammet store deler av Østlandet.

De er ikke rammet av den samme tørken i åkrene som sine yrkesbrødre på Østlandet. Men bøndene i Malvik er fortsatt usikre på hvor god årets avling av grovfôr vil bli.

– Det er helt avhengig av hvordan tredjeslåtten blir, men normalt produseres det ikke her i Malvik mer enn til eget behov, og til fast avtalte leveringer av grovfôr. Men etter at lederen i Malvik Bondelag ble kontaktet av bønder på Tynset og Alvdal er vi enige om å bidra med halm. Den kan benyttes sammen med kraftfôr og kan avhjelpe noe på fôrmangelen, sier nestleder i Bondelaget, Arve Ørsjødal.

Ikke fullgod erstatning

Men Ørsjødal er noe usikker på det praktiske ved å ta i bruk større mengder halm som dyrefôr.

– Dette vil uansett ikke være fullgod erstatning for gress, men litt hjelp vil det selvsagt være for dem som står i fare for å måtte slakte deler av besetningen på grunn av fôrmangel. Men når halmen skal brukes til fõr må den behandles med ammoniakk for å gjøre den mer fordøyelig for dyrene. Kvaliteten på halmen som skal brukes som fõr er avhengig av en god behandling. Det er ikke noe poeng i å kjøre halm med for mye vann i til Tynset og Alvdal. For å få riktig fuktighet bør halmen ligge et par dager etter at kornet er høstet før behandling. Kommer det nedbør trengs det trolig mer tørketid, mener Ørsjødal.

– Leverandøren av den tjenesten er ikke forberedt på å håndtere så store mengder. Lagrene av ammoniakk er heller ikke store nok til å behandle de mengdene det er snakk om nå. Det forventes at det er ti ganger mer halm som skal ammoniakkbehandles nå enn i fjor. Dessuten vil de være avhengig av været og tørken før halmen kan pakkes og behandles, forklarer Ørsjødal.

Stor operasjon

Det er en stor og krevende operasjon å håndtere halmen i Malvik og få den sendt til de bøndene som er rammet av tørken. Dette er ikke noe bønder og leverandører er forberedt på, eller noe en har så mye erfaring med.


Finvær med en liten bismak

En flott sommer med mye godt og varmt vær har en bismak på grunn av tørke og fôrmangel for mange matprodusenter på Østlandet.


– Det er jo også en utfordring med transport fra Malvik til Tynset og Alvdal. Vi har ikke oversikt over om det er nok lastebiler til å frakte så mange rundballer med halm, sier nestlederen i det lokale bondelaget.

– Avtalen går på at bøndene fra Alvdal og Tynset kan komme hit til Malvik, og selv sørge for pakking, behandling og transport. Det kan skje så snart kornet er høstet. Normalt ville vi ha kappet halmen og pløyd den ned for å tilføre næringsstoffer til matjorda. Men dette er ikke noe vi må gjøre hvert år, det går fint å la andre bønder få gjøre seg nytte av halmen, sier Ørsjødal.

Taper penger på tørr sommer og tidlig slakt

Nortura taper penger på den tørre sommeren. Og på slakteriet i Malvik er det lengre slaktekø enn normalt på denne tida.