– Beitenæringa står i fare for å falle

Fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny Kjølstad Grande, reagerer sterkt på avgjørelsen.

Viltkameraet har fanget opp en bjørn som spiser av et sauekadaver i Meråker.  Foto: Foto: Privat

Nyheter

– Fylkesmannen og Miljødirektoratets avslag på fellingstillatelse undergraver det Stortinget har vedtatt, og jeg synes det er rart at de fører sin egen politikk på tvers av det som er vedtatt, sier Borgny Kjølstad Grande og sikter til Rovviltforliket vedtatt av Stortinget i 2011.