Malvikstien leder avstemmingen

Malvikstien ligger godt an i konkurransen «Norges beste turrute».

Idrettsminister Linda Hofstad Helleland (nr. 2 f.v.) besøkte Malvikstien for ett år siden.   Foto: Line Mette Finnøy

Nyheter

Malvikstien har 1914 stemmer, og leder foran Dronningruta i Nordland (1476) og Madonnastien i Buskerud (1299).

Avstemmingen avsluttes 31. august.

Trøndelag fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen har siden 2013 samarbeidet om å merke turmuligheter. Gjennom støtte til lag og foreninger er det merket nesten 1.100 turløyper med en samlet lengde på 40.000 kilometer i hele landet.

Kåring

Nå skal de beste av disse kåres. I alt 10 av 100 turer som er valgt ut, og noen ligger i Trøndelag.

Her kan du gå inn og stemme:

www.turrute.no

Fylkesvinneren får 25.000 kroner til å skape mer aktivitet i løypa, samt at den i tillegg går til landsfinalen om å bli «Norges beste».


Fylkets turskiltprosjekt blir nå avsluttet, men det er fortsatt mulig å få støtte til etablering og skilting av stier, både gjennom spillemidlene og fylkeskommunens egne tilskuddsmidler, opplyser Trøndelag fylkeskommune.

Malvikstien

 Malvikstien (2,5 km) beskrives i konkurransen som en universelt utformet turveg på den nedlagt jernbanestrekning langs sjøen mellom Muruvik og Hommelvik i Malvik kommune.

Turvegen knytter sammen Muruvik og Hommelvik, ligger nært boligområder og kollektivknutepunkt. Den fungerer også som skolevei, rekreasjonsområde, møteplass og trimområde for kommunens egen befolkning og andre.

Underveis er det skiltet og satt opp informasjonstavler om natur, kultur og lokalhistorie. Det er lagt til rette med benker og grillplasser.


Malvikstien kan bli Norges beste turrute

Gjensidigestiftelsen ønsker å kåre Norges beste turrute.