Setter i gang detektivarbeid etter smittekilde i Stjørdal

3 syke av legionella

Det er sykehuset i Levanger som har varslet Stjørdal kommune om tilfellene i sommer.

Kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen og hans kolleger leter etter smittekilde i Stjørdal. 

Nyheter

Kommuneoverlege Edvard Muruvik Vonen sier til Bladet at det ennå ikke er påvist noen konkrete kilder eller årsak til smitten.

Bekymret

– Derfor er bildet bekymringsfullt. Vi må snarest fine ut om dette er et utbrudd eller enkelthendelser, sier Vonen.

Fastleger og legevakt i Stjørdalsdistriktet er informert om legionellautbruddene. Helsepersonell blir bedt om å tenke på muligheten for legionellasykdom når de nå vurderer relevante symptomer hos pasienter en tid framover. Kommuneoverlegen ber helsepersonell melde rask til Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen hvis funn eller prøvesvar gir mistanke.

I sommer har kommuneoverlegen fått meldinger om tre tilfeller av legionellose i Stjørdal. Til sammenligning ble det bare registrert ett eneste tilfelle av legionellautbrudd i perioden 2013-2017.

Leter etter smittekilde

– Ennå har vi ikke greidd å påvise noen konkret smittekilde etter utbruddene av sykdommen i sommer, sier kommuneoverlege Vonen.

LES OGSÅ: Varsler om legionellafunn ved Glava

Han har bedt Sykehuset Levanger som meldte fra om alle de tre tilfellene, om å ta utvidet diagnostikk av eventuelle senere pasienter som viser positiv hurtigprøve. Målet er å påvise om det er samme bakteriestamme hos flere.

De tre pasientene ble innlagt ved sykehuset Levanger etter at de ble syke i sommer.

– Heldigvis er alle tre nå på bedringens vei, sier kommuneoverlege Leif Helge Muruvik Vonen.

Detektivarbeid

Stjørdal kommune setter nå i gang et større detektivarbeid for å prøve å finne smittekilder i Stjørdalsområdet.

Det handler om å kartlegge nærmiljøet og bevegelser for de tre tilfellene.

– Smittesporingsarbeidet har til nå ikke klart å gi mistanke om en felles eller ekstern smittekilde, sier Vonen.

Kartleggingsarbeidet i Stjørdal gjøres i samråd med Folkehelseinstituttet.

Fredag sendte kommuneoverlegen ut en rask rundspørring til virksomheter som kan tenkes å ha installasjoner som fontener, badeanlegg, fellesdusj, boblebad, luftfukteanlegg for matvarer, luftcrubbere, vanntåkeanlegg, bilvaskemaskin, kjøletårn og liknende. Alle installasjoner i Stjørdalsområdet blir nå fulgt opp.

Bakterier

Legionellose er en bakteriell lungesykdom som forårsakes av legionellabakteriene. Legionellabakterier er vanlig forekommende i naturen og finnes i overflatevann og i jordsmonn i små mengder.

Under visse forhold kan bakterievekst utvikle seg stillestående eller lukkede vannsystemer. De formerer seg ikke i varmtvannsberedere som holder mer enn 70 grader hele tida.

Bakterien overføres ved å puste inn aerosoler som er bitte små dråper eller tåke fra infiserte varmt- eller kaldtvannsystemer.

Klimaanlegg i biler og hjem sprer ikke bakterien. Og Legionellose smitter heller ikke fra person til person. De fleste som blir utsatt som for legionellabakterien vil ikke utvikle sykdom. Folk som har blitt syke, behandles med antibiotika.

Barn og unge uten underliggende sykdom blir svært sjelden syke. Kjente risikofaktorer for utvikling av sykdom er høy alder, røyking, alkoholisme, kronisk lungesykdom, alvorlig underliggende sykdom og immunsvikt.