- Framtida til Vikhammer tegnes nå

Det var et godt besøkt folkemøte om sentrumsplanen for Vikhammer torsdag kveld, men ikke så mange konkrete svar.

Espen Eek innledet med synspunkter på både positive og negative sider ved sesntrumsplanen på vegne av Vikhammer vel, som arrangerte folkemøtet på Malvik videregående skole.  Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

- Framtida til Vikhammer tegnes nå, konkluderte Espen Eek, som innledet på vegne av Vikhammer vel om sentrumsplanen som skal legge et grunnlag for å utvikle området med nye boliger og næringsvirksomhet, grønne lunger og friområder.