Tester nytt mønster for innflygning på Værnes

Skal føre til at færre utsettes for støy.

Illustrasjonen viser forslag til traseer (merket i rødt) som er utarbeidet for best mulig skjerming av eksisterende tettbebyggelse. 

Nyheter

Utslipp av klimagasser og støy fra fly og helikopter er to vesentlige miljøaspekter ved avviklingen av flytrafikken ved Avinors flyplasser.

– Vi har som mål å redusere antall personer som er eksponert for støy fra sivil fly- og helikoptertrafikk, samt tilrettelegge for reduksjon av klimagassutslipp fra flytrafikken, sier operativ sjef Thomas Wintervold ved Trondheim lufthavn Værnes i en pressemelding.

Satelittbasert navigasjon

Han opplyser at ett av de viktigste virkemidlene for å redusere utslipp fra flytrafikken, er å utnytte det potensialet som satellittbasert navigasjon kan tilby.

– Slik navigasjon har en betydelig større fleksibilitet enn den konvensjonelle bakkebaserte navigasjonen gir. Avinor tester nå satellittbasert navigasjon på Værnes, sier Wintervold.

De nye prosedyrene for innflygning skal gi god forutsigbarhet når en benytter faste traseer, fortrinnsvis over ubebodde eller tynt bebodde områder.

SAS og Norwegian

– Det gir også redusert drivstofforbruk, som igjen gir en CO2-besparelse, forklarer Anne Orderdalen Steen, fagansvarlig ytre miljø ved Trondheim lufthavn Værnes.

Testperioden ved Trondheim lufthavn Værnes startet 16. august i år. I første omgang er det SAS og Norwegian som flyr i henhold til de nye prosedyrene.