Frykter at boligutbygging skal ødelegge fjæra

Velforening vil ha park på Moan i Hommelvik. Grunneieren er fortsatt klar på at området skal bygges ut.

Laila M. Furunes (t.v.) og Silje Bentzen Wikmark i sentrum vel er opptatt av å ta vare på Stasjonsfjæra i Hommelvik. Ei utbygging av Moan vil få store konsekvenser for området, mener de to.   Foto: Lars Sørnes

Nyheter

Sentrum vel ønsker at Moan utvikles til et friluftsområde og at det bygges leiligheter andre steder i Hommelvik.