Regjeringen gir 836 millioner:

– Det er en gledens dag for Værnes og hele Stjørdal

Værnes garnison mottar penger de tre neste årene.

Statsminister Erna Solberg (H) fikk blomster av stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) tirsdag.   Foto: Anders Fossum

Nyheter

– På statsbudsjettet for neste år setter vi av 9 millioner kroner som følger opp langtidssplanen for Forsvaret og flytting av skolesenteret for luftforsvaret. I perioden 2019 til 2021 er det planlagt å bruke 836 millioner kroner på prosjektet, sier statsminister Erna Solberg til Bladet.

Gladmeldingen kom da statsministeren besøkte Værnes garnison tirsdag formiddag. Erna Solberg tok seg god tid og snakket blant annet med de 330 amerikanske soldatene fra US Marine Corps. 

Samtidig utarbeider Forsvarsbygg en leirplan som skal stå ferdig i løpet av året. Det er første skritt i forberedelsene av flyttingen av luftforsvarets skolesenter.

– En slik omlegging skjer jo ikke uten at det blir noen politiske uroligheter. Men vi mener flyttingen er viktig også for å styrke samarbeidet og treningen med kampflybasen for F-35 på Ørlandet, forteller Solberg.

– Særdeles god dag

– For oss er dette et gjennombrudd i å se realiseringen av det som var varslet i langtidsplanen. Dette er en særdeles god dag for Stjørdal kommune. Jeg hadde en følelse av at det kom gode nyheter i dag, sier stjørdalsordfører Ivar Vigdenes til Bladet.

– Dette framskynder planleggingen av garnisonen med et halvt år. Det som tidligere var varslet hos oss at skulle komme neste sommer, kommer nå rundt årsskiftet. Det vil klarlegge nærmere hvilke investeringer som kommer hvor, legger Vigdenes til. 

Han forteller at kommunen har hatt god dialog med representanter i Forsvaret, men også politisk ledelse i Forsvarsdepartementet.

– Vi har hatt flere møter med de over tid. Vårt engasjement har vært å passe på at det skjer framdrift i det som allerede er lovet. Og i dag får vi utkvittering på at det kommer til å skje, og da kan vi ikke være annet enn særdeles godt fornøyd, på vegne av garnisonen, Forsvaret og Stjørdal, sier Vigdenes.

– Hva skal disse pengene brukes på?

– I første omgang kommer det til å være forlengningskapasitet. Det at amerikanske soldater skal være her i fem nye år legger beslag på en del kapasitet for personell som det trengs mer av. I tillegg mye utover det også, men som man må definere nærmere. Det er satt av betydelig med ressurser.

Infrastruktur

Nestkommanderende i HV-12, Egil Haave, opplyser at millionene fra Regjeringen de neste årene betyr mye.

– De framtidige investeringene ligger i oppgradering av mye av den infrastrukturen som er her. Det er behov for spesiell teknisk infrastruktur med en del av det som Luftforsvaret kommer med, sier Haave og nevner også at nye undervisningslokaler og kontorplasser skal på plass.