– Stein fra tunnelen bør brukes på areal for nydyrking

Nye Veier AS sier de vil bidra til å erstatte mer dyrket jord enn det arealet som går med til utvidelsen av E6.

Mari Bjørnstad (Sp) mener steinmassene fra nytt løp i Væretunnelen bør kjøres til de planlagte deponiene som skal bli nyeareal for matjord sørvest for tunnelen.  Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Malvik Senterpartis nestleder, Mari Bjørnstad, viser til Nye Veiers presentasjon i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) av planene for en utvidet E6.