Slo og knekte kjeven på festdeltaker

Nå er Malvikmannen dømt til å gjennomføre samfunnstjeneste som straff.
Nyheter

Han må også betale 15.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

Hendelsen som malvikingen er nå er dømt for, skjedde i forbindelse med en offentlig fest i Mostadmark en lørdagskveld i august i fjor.

Tiltalte møte i tingretten forleden og erkjente straffskyld.

Ble helt øl over

Ifølge domspremissene hadde verken tiltalte eller fornærmede noen kjennskap til hverandre før den aktuelle festen. Begge to hadde drukket en god del alkohol.

Tidligere på kvelden hadde fornærmede uten foranledning helt to halvlitere med øl over tiltalte. Tiltalte forklarte i retten at fornærmede også på andre måter opptrådte provoserende overfor ham etter episoden med øl-sølingen. Fornærmede skulle ha knuffet eller dyttet borti tiltalte.

Slo med knyttneven

Det var da den tiltale Malvik-ungdommen var på vei hjem, det sprakk for ham. Han traff fornærmede utenfor festlokalet, gikk bort til ham og slo ham med ett knyttneveslag i ansiktet.

Slaget medførte bruddskader i ansiktet til fornærmede. Han ble kjørt til legevakten av en innleid vakt, og han ble operert neste dag.

I retten forklarte tiltalte at slaget mot fornærmede ble kraftigere enn han hadde tenkt. Tiltalte forklart at han var irritert etter det som hadde skjedd tidligere på kvelden og at han ville «gi ham en lekse». Tiltaltes klær var fortsatt våte av øl da hendelsen fant sted.

Tiltalte vedgikk overfor retten at han forsto at slaget mest sannsynlig ville medføre skade på fornærmede.

Slipper fengsel

Under straffeutmålingen peker tingretten på at straffenivået i voldssaker er skjerpet de senere år. Den klare hovedregelen er at voldskrenkelser av den karakter som saken her gjelder, skal medføre ubetinget fengsel av en viss lengde. I skjerpende retning nevner retten i domspremissene at følgen av voldshandlingen ble kjevebrudd og at fornærmede fortsatt i dag plages med ettervirkninger.

I formildende retning bemerker tingretten at tiltalte avga en uforbeholden tilståelse allerede i første avhør med politiet, og at han har samtykket til tilståelsespådømmelse. Tingretten peker på at tiltalte også viser oppriktig anger, og han har samtykket i å betale oppreisningserstatning til fornærmede.

Det skal vektlegges under straffutmålingen, konkluderer tingretten.

–  Provokasjonene i forkant er ikke å regne som en formildende omstendighet. Likevel er det ikke tale om fullstendig blind vold overfor tilfeldig offer, skriver tingretten.

Etter en samlet vurdering kom retten til at straffen kan fastsettes til samfunnsstraff i 90 timer. Den må gjennomføres i løpet av 120 dager. Dersom tiltalte ikke gjennomfører samfunnsstraffen, bærer det i fengsel i 90 dager.