Stenger svømmehallen og garderoben i Hommelvik idrettsbygg

Det er påvist muggsopp i garderobeanlegget.

Svømmehallen i Hommelvik idrettsbygg er stengt inntil Malvik kommune har funnet en alternativ garderobeløsning.  Foto: Malvik kommune

Nyheter

Kommunen velger å stenge garderobeanlegget i kjelleren frem til situasjonen er avklart eller sanering er gjennomført. Det er ikke påvist muggsopp i gymsalen, skriver Malvik kommune i en pressemelding.

Bakgrunnen er at kommunen har engasjert COWI for å gjennomføre en innemiljøundersøkelse. Det er påvist oppvekst av muggsopp i garderobeanlegg i kjeller i Hommelvik idrettsbygg.

- Muggsopp i areal med kort oppholdstid (garderobe) gir lav risiko for utvikling av sykdom, men vedvarende eksponering bør unngås, sier kommunelege Realf O. Helgesen.

Kommunen jobber med garderobeløsning, samt alternativ gjennomføring av kroppsøving/svømmeopplæring. Foresatte og elever ved Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole og Sveberg skole vil få informasjon direkte.  

Hommelvik svømmehall stenges. Aktører som leier lokalene vil få informasjon.