Utbygger provosert av «flisespikkeri»

Egil Glørstad er likevel optimistisk på vegne av byggeprosjektet Hyggen.

Det planlagte nybygget - sett fra Malvikvegen - får næring i første etasjer og 40 leiligheter fordelt på fem etasjer. Illustrasjon: Norconsult/Eco Bygg AS  Foto: Illustrasjon: Norconsult/Eco Bygg AS

Nyheter

– Vi forholder oss til politikernes beslutninger og jobber ut fra det. Nå skal vi prøve å etterkomme alle kravene i vedtaket, sier han.