Nedgang i Malvik og Stjørdal, oppgang i Meråker

Sykefraværet er på tur ned i Trøndelag, ikke minst blant de unge.

Nav-kontoret i Malvik opplever nedgang i sykefraværet i kommunen i første halvår i forhold til samme periode i fjor.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

Sykefraværet i Trøndelag var på 5,1 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Det er mer enn seks prosent lavere enn samme kvartal i 2017.

Sykefraværet i Trøndelag ligger litt over landsgjennomsnittet, men samtidig er nedgangen større en gjennomsnittet.

- Sykefraværet går ned i to av tre kommuner i Trøndelag og det er spesielt gledelig å se at legemeldt fravær synker mest blant de unge under 30 år, altså den gruppen som er ny i arbeidslivet, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum i en pressemelding.

Lavest i Malvik

Kommuneoversikten viser at det er Malvik som har det laveste fraværet i våre tre kommuner. Her er fraværet ut 2. kvartal på 5,3 prosent, noe som er en nedgang fra samme i tida i fjor, da fraværet var på 5,8 prosent.

I Stjørdal er fraværet 5,7 prosent, en nedgang fra 6,1 på samme tid i fjor. For Meråkers del er det en oppgang fra i fjor. Sykefraværet nå er på 5,8 prosent, mot 5,1 på samme tid i fjor.

Fortsatt lavest fravær hos menn

Sykefraværet for kvinner er på 6,7 prosent, en nedgang på 6,6 prosent. Menn har et sykefravær på 3,7 prosent, en nedgang på 5,3 prosent. Sykefraværet for kvinner går ned i alle aldersgrupper unntatt 65-69 år. Nedgangen gjelder også for menn med unntak av de mellom 60-64 år.

Sykefraværet går ned i 31 kommuner i Trøndelag, mens det øker i 16 av kommunene.

Snåsa og Røros har lavest sykefraværet, mens det er størst i deler av Namdalen og Fosen.  Foto: Illustrasjon: NAV